20200601_111327.jpg
Cyw1(1) (002).png

Croeso i / Welcome to

Cyw3.png

Cywion Bach

MEITHRINFA DDYDD ORAU

MUDIAD MEITHRIN

2019 - 2020 

BEST MUDIAD MEITHRIN DAY NURSERY 

Meithrinfa ac ysgol goedwig arobryn yn Idole ger Caerfyrddin.
Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01267 234322 neu ebostiwch helo@cywionbach.co.uk


Award winning nursery and forest school in Idole near Carmarthen.
For more information please phone 01267 234322 or email us on helo@cywionbach.co.uk

Ystafelloedd / Rooms

8%20(002)_edited.jpg

Y Gofal / The Care

Naws gartrefol, Gymreig

Staff sydd â chymwysterau a phrofiad

Awyrgylch hapus, iach  a gofalgar

Adeilad deniadol a chroesawgar â maes parcio diogel

Clwb ar ôl ysgol a chlwb gwyliau i blant cynradd.

 

Homely Welsh atmosphere

Qualified and experienced staff

A happy, healthy and caring environment

An attractive and welcoming premises with large car park

After-school / holiday club provision for older children.

Cyw2.png