top of page

Ystafelloedd / Rooms

Nyth.jpg

Y Nyth

Rhwng 3 a 15 mis oed

Age range - 3 to 15 months

Hyd at 9 o blant rhwng 3-15 mis oed â 3 aelod o staff; Ystafell gartrefol a chroesawgar gydag ardal synhwyraidd dawel.

Mynd allan am dro bob dydd.

Up to 9 children from 3-15 months accompanied by 3 members of staff; a homely and welcoming room with a quiet sensory area.

Babies go out for daily walks.

Nyth sensori.jpg
bottom of page