Ystafelloedd / Rooms

Buggies.jpg

Cywion

Rhwng 15 a 24 mis oed

Age range - 15 to 24 months

Hyd at 9 o blant rhwng 15-24 oed, â 3 aelod o staff. 

Un rhan o ystafell fwyaf y feithrinfa sy’n cael ei rhannu gydag Uned yr Adar Bach – Hyd at 8 o blant rhwng 24-30 mis oed gyda 2 aelod o staff. 

Gweithgareddau hwylus gan gynnwys crefft, chwarae rôl, miri mawr, byd bach, gwrando ar straeon a mwynhau llyfrau, canu hwiangerddi Cymraeg a llawer mwy. Mynediad at ardal allanol o dan do sydd ag arwyneb meddal er mwyn chwarae ar y beiciau ac yn y tŷ bach twt.

Chwarae tu fas yn yr ardaloedd naturiol bob dydd.

Up to 9 children from 15 – 24 months accompanied by 3 members of staff.

One half of the largest room in the nursery which is shared with the Adar Bach Unit – up to 8 children aged 24-30 months with 2 members of staff.

Fun activities include craft, role play, messy play, small play, listening to stories and enjoying books, singing welsh nursery rhymes and lots more.

Access to a covered outdoor safe surface area to play on the trikes and play house. 

Misc 3.jpg