top of page

Ystafelloedd / Rooms

Cywion children building blocks_edited.jpg

Cywion

Rhwng 15 a 24 mis oed

Age range - 15 to 24 months

Hyd at 18 o blant rhwng 15-24 mis oed mewn dau grwp â 6 aelod o staff. 
Dyma ystafell fwyaf y feithrinfa. 
Gweithgareddau hwylus gan gynnwys crefft, rhannau rhydd, miri mawr, byd bach, gwrando ar straeon a mwynhau llyfrau, canu hwiangerddi Cymraeg a llawer mwy. Mynediad at ardal allanol o dan do sydd ag arwyneb meddal er mwyn chwarae ar y beiciau ac yn y tŷ bach twt.
Chwarae tu fas yn yr ardaloedd naturiol bob dydd.

Up to 18 children from 15 – 24 months in two groups accompanied by 6 members of staff.
This is the largest room in the nursery.
Fun activities include craft, loose parts, messy play, small play, listening to stories and enjoying books, singing Welsh nursery rhymes and lots more.
Access to a covered outdoor safe surface area to play on the trikes and playhouse. 
Daily outdoor play in the natural environment.

Cywion.jpg
bottom of page