Ystafelloedd / Rooms

Lanto and bird.jpg

Y Caban

Plant dros 3 oed

Age range - Over 3 years

Hyd at 10 o blant dros 3 oed â 2 aelod o staff gan gynnwys athrawes ysgol gynradd.

Dilyn Fframwaith y Cyfnod Sylfaen.  Gwasanaeth hebrwng a chasglu plant i Ysgol Llangynnwr, Ysgol y Dderwen, ac Ysgol y Fro, Llangyndeyrn.

Yn cynnig sesiwn cyn ysgol, bore, prynhawn ac ar ôl ysgol. Llawer o adnoddau diddorol, addas i’r oed, yn ogystal â chyfleon  i chwarae tu fas bob dydd.

.

Up to 10 children over 3 years of age accompanied by 2 members of staff including an experienced primary school teacher.

Follow the Foundation Stage Framework. A drop off and collection service to Llangunnor School, Ysgol y Dderwen and Ysgol y Fro Llangyndeirne.

Offering before school sessions, mornings, afternoons and afterschool club.

Lots of interesting age appropriate resources and opportunities to play outside every day.

Holiday club.jpg