5ABDBEBA-A093-40C6-A746-1FD17DE38289.JPG

Swyddi / Jobs

Cyw1(1) (002).png

A hoffech chi ymuno â’n tîm arbennig a gweithio yn ein meithrinfa brysur, lwyddiannus? Rydym yn chwilio am gynorthwyydd meithrinfa. Ceir disgrifiad swydd a ffurflen gais isod.

Would you like to join our excellent team and work in an award winning nursery? We’re looking for a nursery assistant. A job description and application form can be found below.

Cyw2.png
9.jpg
Cyw3.png