5ABDBEBA-A093-40C6-A746-1FD17DE38289.JPG

Swyddi / Jobs

A hoffech chi ymuno â’n tîm arbennig a gweithio yn ein meithrinfa brysur, lwyddiannus? Rydym yn chwilio am gynorthwyydd meithrinfa. Ceir disgrifiad swydd a ffurflen gais isod.

Would you like to join our excellent team and work in an award winning nursery? We’re looking for a nursery assistant. A job description and application form can be found below.

5.jpg

© 2021 gan / by Assistify

Cywion Bach

Yr Hen Ysgol

Idole

Caerfyrddin

SA32 8DG

01267 234322

  • Facebook
  • Instagram