Adolygiadau / Reviews

Baby Playing with Building Blocks

Elen

Mae Cywion Bach yn feithrinfa hollol wych! Mae'r cyfleusterau sydd ganddynt yn eithriadol; yn fodern, glân ac arloesol ac mae'r gofal a gynigwyd yn arbennig! Nid yn unig fy mhlentyn ieuengaf sydd wedi bod yn ffodus o fynychu'r feithrinfa ond hefyd fy mhlentyn 8 oed sydd wedi bod wrth ei fodd yn mynychu'r clybiau arbennig yn ystod y gwyliau.

Plates

Rhian

Our main objective as parents when selecting a nursery was to find a setting that offered a homely & happy environment for the children, but we also wanted a setting that offered lots of outdoor space & activities in a safe environment – there was nowhere to compete with what Cywion Bach had to offer.

Cute Feet

Gwennan

Cywion Bach - y feithrinfa sy’n cynnig popeth y byddai rhywun yn ei ddymuno mewn meithrinfa, a mwy! O’r awyrgylch gartrefol, i’r staff gofalgar, a’r profiadau anhygoel y mae’r plant yn eu cael; alla’i ddim meddwl am unrhywle gwell i ddarparu gofal i dri bach ni.

Children's Toys

Yvette

The outside learning environment provided at Cywion Bach for me is its greatest asset, it has provided the children with experiences they would otherwise not have been subjected to, both my children have developed a keen interest in nature and farm animals and enjoying being outside in the fresh air whatever the weather.