Ystafelloedd / Rooms

Adar Bach room.jpg

Adar Bach

Rhwng 24-30 mis oed

Age range - 24 to 30 months

Un rhan o ystafell fwyaf y feithrinfa sy’n cael ei rhannu gydag uned y Cywion.

Hyd at 8 o blant rhwng 24-30 mis oed â 2 aelod o staff.

Gweithgareddau hwylus gan gynnwys crefft, chwarae rôl, miri mawr, byd bach, gwrando ar straeon a mwynhau llyfrau, canu hwiangerddi Cymraeg a llawer mwy. Mynediad at ardal allanol o dan do sydd ag arwyneb meddal er mwyn chwarae ar y beiciau ac yn y tŷ bach twt.​

One half of the largest room in the nursery which is shared with the Cywion Unit.

Up to 8 children aged 24-30months with 2 members of staff.

Fun activities include craft, role play, messy play, small play, listening to stories and enjoying books, singing welsh nursery rhymes and lots more.

Access to a covered outdoor safe surface area to play on the trikes and play house.

Tractor.jpg