Ein Tîm / Our Team

Rachel

Dirprwy Rheolwraig

Lefel 3 Gofal Plant, Lefel 5 Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Lefel 3 Gwaith Chwarae. 

Deputy Manager

Level 3 Childcare and Learning Development; Level 5 Leadership and Management; Level 3 Playwork

Lighthouse
Plum
Banana
Pear
Cyw2.png
rachel.jpg