top of page

Ein Tîm / Our Team

Rachel

Dirprwy Rheolwraig

Rachel ‘dw i ac rwyf wedi gweithio yn Cywion Bach oddi ar i ni agor yn 2018. I ddechrau roeddwn yn arwain y adran y babis ond erbyn hyn rwyf wedi camu lan i fod yn ddirprwy rheolwraig. Mae gen i lefel 3 mewn Gofal, Dysgu & Datblygiad Plant, lefel 3 Gwaith Chwarae a lefel 5 yn Arweinyddiaeth a Rheolaeth. Yn Cywion Bach rwyn hoff iawn o weld y plant yn dysgu trwy chware a datblygu sgiliau newydd.

Deputy Manager

I'm Rachel and I've worked at Cywion Bach since we opened in 2018. Initially I was leading the baby section but now I've stepped up to be a deputy manager. I have level 3 in Childcare, Learning & Development, level 3 Playwork and a level 5 in Leadership and Management. At Cywion Bach I really like to see the children learning through play and developing new skills.

Lighthouse
Plum
Banana
Pear
Cyw2.png
rachel.jpg
bottom of page