top of page

Dirpwry Rheolwraig

Hannah 'dw i a fi yw un'r Dirprwyion Cywion Bach. Mae gen i lefel 3 yn Gofal Plant ac yn gweithio tuag at fy lefel 4 a 5 mewn arweinyddiaeth a rheolaeth.
 
Rwy'n mwynhau bod yng nghwmni’r plant a chreu bondiau cryf. Rwyn dwli gweld plentyn yn datblygu a chreu profiadau unigryw iddyn nhw i drysori.

Deputy Manager

I'm Hannah, a Deputy Manager at Cywion Bach. I have a level 3 in Childcare and am working towards my level 4 and 5 in leadership and management.
 
At Cywion Bach I enjoy being in the company of the children and creating strong bonds. I love to watch the children develop in their own ways and create unique experiences that they will treasure.

Cyw3.png
Leaf
Fruit
Pine Cone 6

Ein Tîm / Our Team

Hannah
Hannah.jpg
bottom of page